Hem
Om Winnet Kronoberg
Kontakta oss
Samarbetspartners
Projekt
Logga in


          

 

 
Återflödet från EU ska ge tillväxt genom ökad jämställdhet i näringsstrukturen

Arbetet med jämställd regional tillväxt syftar till att främja ett jämställt arbetsliv,
vilket ger en hög tillväxt. Återflödet från EU, genom strukturfonderna, ska användas
på ett sådant sätt att hela arbetsmarknaden blir mer jämställd.

Det handlar om att medlen ska komma till både männens och kvinnornas
näringssektorer. Men också att skevheten på arbetsmarknaden i sig är oekonomisk
(se figur, SCB). Vidare behöver tillgång till makt och resurser fördelas mer jämnt,
vilket ger fler innovationer och bättre tillvaratagande av humankapital.

Jämställdhet och integration bör beaktas i Strukturfondsprojekt som en hävstång
för konkurrenskraft. 
 
 
 
 
 
 

Nya förutsättningar 2017 för Winnet Kronoberg


Arbetet för jämställd regional tillväxt i Kronobergs län fortsätter. Men Winnet Kronoberg
har fått kärvare ekonomiska förutsättningar.

Att vara en blåslampa för jämställd regional tillväxt är en uppgift vi kommer att kunna
fortsätta med. Vi kommer att verka för att projekt initieras inom vårt område, vi kommer
att sitta med i Partnerskap för Landsbygdsprogrammet och vi kommer att ha en föreningsverksamhet.

 

Winnet exporterar resurscentra och jämställdhet!
 
 
   
 
Uppskattas vårt arbete mer utanför Sverige? Resurscentra enligt svensk modell
bildas nu i många europeiska länder, bland annat Armenien, de baltiska länderna
och Polen.
Klicka på bilderna ovan, så får du veta mer.
 

 
Jämställdhetskartan finns nu för 4 av länets kommuner
Älmhult, Växjö, Tingsryd och Alvesta finns på Jämställdhetskartan. Gå till www.jamstalldhetskartan.se och kolla på Kronobergs län. Där kan du kolla på
jämställdheten ur många olika aspekter. Du kan jämföra länets kommuner med
varandra, men också med många andra kommuner i Sveriges avlånga land.
Kanske var du helst vill bo - den kommun du tycker bäst motsvarar dina värderingar.

Naturligtvis vill vi också ha med resterande kommuner!!

Bilden nedan gäller Alvesta:

 

 
Jobbar för pengar!
Just nu har vi inga projektpengar för att arbeta med jämställdhet i Kronobergs län. Vi i föreningen Winnet Kronoberg arbetar ändå vidare här på hemmaplan, men också tillsammans med andra winnetare i Sverige och Europa. Vi återkommer snart med mer information. Vi kommer säkert att tipsa  och/eller erbjuda aktiviteter under våren, så håll ögonen öppna. 
 

 
   

 

Aktuella publikationer:
 
 
 

 
Ett härligt jubileum blev det.
Här hittar du några av de presentationer som visades:

 
 

 

 
 
 
 
Nytt från styrelsen
9 oktober 2017
Styrelseprotokoll maj 2017
Winnet Kronoberg
Provided by Webforum